ENTERPRISE DATA SHEET

KGU "Gosudarstvennyy arkhiv ZHarminskogo rayona" upravleniya arkhivov i dokumentatsii Vostochno-Kazakhstanskoy oblasti

Basic information
Economic sector: State non-financial organizations
Form of incorporation: Учреждения
Type of ownership: State property
BIN: 090540012324
Year of creation: 2009
download
View on map
Close map
X

Идет генерация PDF